63080 - Στις εκλογές

Ν. Λυγερός

Στις εκλογές
του 1960
νίκησε
τον Nixon
ο Kennedy
αλλά
ο πρώτος
επανήλθε
το 1968
και το 1972
και άλλαξε
ο κόσμος
της εποχής.