63093 - Αν ζούσες

Ν. Λυγερός

Αν ζούσες
σε μία χώρα
που δεν ήθελε
ιδεολογικά
να είναι
από την πλευρά
των νικητών
κάθε φορά
άκουγες
το αρνητικό
και για το θετικό.