63107 - Το πρέπον

Ν. Λυγερός

Το πρέπον
είναι
πάντα
για την Ανθρωπότητα
ενώ το πρέπει
είναι συχνά
της κοινωνίας
και μόνο
που λειτουργεί
ως υπόβαθρο
της βαρβαρότητας.