63108 - Στη μάχη

Ν. Λυγερός

Στη μάχη
ενάντια
στη βαρβαρότητα
δεν υπάρχει
κανένας
συμβιβασμός
διότι τα όργανά της
δεν έχουν κανένα έλεος
για τους αθώους
και τους σφάζουν
άμεσα και αμέσως
αν δεν έχουν προστασία.