63112 - Το ντουέτο

Ν. Λυγερός

Το ντουέτο
άρχιζε
να παίζει
κι ακούστηκαν
οι χορδές
του χρόνου
που μελετούσαν
μέσω κλίμακας
του Re Majeur
το τραγούδι
του Don Giovanni
του Mozart.