63122 - Αν συμβιβάζεσαι

Ν. Λυγερός

Αν συμβιβάζεσαι
με τη βαρβαρότητα
να ξέρεις
ότι την υποστηρίζεις
εκ του πρακτέου
και τελικά
είσαι και εσύ
όργανό της
γιατί απλώς
παρέμεινες
ουδέτερος
την ώρα
της μάχης.