63123 - Τα όργανα

Ν. Λυγερός

Τα όργανα
της βαρβαρότητας
εκμεταλλεύονται
τους ουδέτερους
αθώους
για να προωθήσουν
τους στόχους τους
ακόμα
κι αν δεν έχουν
κανένα πρόβλημα
να χτυπήσουν
αυτούς
που χειραγώγησαν.