63124 - Είμαστε μαζί

Ν. Λυγερός

Είμαστε μαζί
ενάντια
στη βαρβαρότητα
που χτύπησε
την Κύπρο
γιατί αλλιώς
τα όργανα
θα θεωρήσουν
ότι είναι
ελεύθερα
να χτυπήσουν
τους αθώους.