63130 - Η βαρβαρότητα

Ν. Λυγερός

Η βαρβαρότητα
του Πινοσέτ
είναι ακόμα
στη μνήμη μας
όταν μιλούμε
για τους αγνοουμένους
ακόμα κι αν
για σένα
είναι μόνο
άγνωστοι.