63131 - Η μικρή Τερέζα

Ν. Λυγερός

Η μικρή Τερέζα
παρέμεινε στη
μνήμη μας
στην οδό
Γκλαβάνη
αλλά και μετά
όταν έγινε
μάνα
που βρήκαμε
στην Αθήνα.