63134 - Χωρίς ασπίδα

Ν. Λυγερός

Χωρίς ασπίδα
οι αθώοι
πεθαίνουν
γρήγορα
γι’ αυτό είναι
αναγκαίοι
οι δίκαιοι
στον αγώνα
της Ανθρωπότητας
ενάντια
στη βαρβαρότητα.