63136 - Στα ανθρώπινα δικαιώματα

Ν. Λυγερός

Στα ανθρώπινα δικαιώματα
δεν υπάρχει το δικαίωμα
να σκοτώνεις
τους άλλους
ενώ είναι αυτό
που διεκδικούν
όσοι λεηλατούν
τηλεοπτικό
σταθμό
σε μια δημοκρατία.