63138 - Δεν είναι η θρησκεία

Ν. Λυγερός

Δεν είναι η θρησκεία
που ενώνει
αλλά η πίστη
γιατί μόνο αυτή
αποτελεί
κοινό όραμα
για τη συνέχεια.
Δεν αρκεί
να έχεις γεννηθεί
κάπου
για να είσαι κάποιος
πρέπει να κάνεις
άξιες πράξεις.