63139 - Όταν αργείς

Ν. Λυγερός

Όταν αργείς
να αμύνεσαι
αφήνεις περιθώρια
στη βαρβαρότητα
να εξαπλωθεί
και να καταπατήσει
ακόμα περισσότερο
διότι πολύ απλά
δεν βρίσκει
αντίσταση
που να προστατεύει
τους αθώους.