63143 - Για το έργο

Ν. Λυγερός

Για το έργο
της Ανθρωπότητας
δεν είναι μόνο
σημαντικό
να προστατεύεις
τους αθώους
πρέπει
να πολεμάς
κι ενάντια
της βαρβαρότητας
αλλιώς
δεν έχει νόημα.