63146 - Μη λες

Ν. Λυγερός

Μη λες
ότι είσαι
Μαθήτρια
αν δεν παλεύεις
για να σώσεις
τους αθώους
από τις επιθέσεις
της βαρβαρότητας
ακόμα
και εντός
της οικογενείας.