63148 - Η Μέθοδος Vaganova

Ν. Λυγερός

Η Μέθοδος Vaganova
αξίζει να είναι
γνωστή
ακόμα
και με το έργο
που έχει
δημιουργήσει
εδώ και έναν αιώνα
στο χώρο
του μπαλέτου.