63149 - Χωρίς μέθοδο

Ν. Λυγερός

Χωρίς μέθοδο
το μπαλέτο
δεν θα είχε
φτάσει
σε αυτό
το επίπεδο
στο κλασικό
για να ζήσει
μαζί
με τη μουσική.