63150 - Τα αντικείμενα

Ν. Λυγερός

Τα αντικείμενα
που είναι
ιστορικά
πρέπει
να τα προσέχεις
γιατί πάντα
σου μαθαίνουν
στοιχεία
που άλλοι
θα είχαν
ξεχάσει
χωρίς ενοχές.