63151 - Η παραγωγή

Ν. Λυγερός

Η παραγωγή
ενός ιστορικού
αντικειμένου
είναι εκ φύσης
απαιτητική
ακόμα
και στο υλικό
που θα χρησιμοποιηθεί
αλλά
ακόμα
περισσότερο
στο ύφος.