63158 - Σημεία του Σχεδίου Acheson 1964

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Στην πρώτη εκδοχή του Σχεδίου Acheson, η Κύπρος για να πετύχει την ένωση με την Ελλάδα έπρεπε να παραχωρήσει μία τουρκική βάση για πάντα.
Αυτή η βάση θα είχε όλα τα δικαιώματα να δράσει επί του εδάφους, της θάλασσας και του αέρος.
Αυτή η βάση θα ήταν αρκετά μεγάλη.
Αυτή η βάση θα ήταν στην περιοχή Καρπασίας.
Οι Τούρκοι συμφωνούσαν να μην εμπεριέχει τον Απόστολο Ανδρέα.
Στην δεύτερη εκδοχή του Σχεδίου Acheson η βάση θα ήταν μία παραχώρηση στην Τουρκία για πενήντα χρόνια μόνο και δεν θα ήταν κυρίαρχη.
Επίσης θα ήταν πολύ μικρότερη.
Η πρώτη εκδοχή απορρίφθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο.
Η δεύτερη εκδοχή απορρίφθηκε από τους Ελληνοκύπριους και από την Τουρκία.
Βέβαια το θέμα τότε ήταν η Ένωση και όχι η Ανεξαρτησία. Επίσης η Κύπρος δεν θα ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να λειτουργήσει ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο.