63170 - Ανάλυση τεχνικών προπαγάνδας

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Αυτή την περίοδο ακούμε ότι δεν πρέπει να γίνει διαχωρισμός του πληθυσμού, λες και υπάρχει διάκριση, όπως υπήρχε στην Νότια Αφρική. Αυτή η προσέγγιση είναι τεχνική προπαγάνδας. Είναι φτιαγμένη για να δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει μια ισορροπία.
Π.χ:
1) Α 50%, Β 50% (ισορροπία)
2) Α 70%, Β 30%
3) Α 90%, Β 10%

Οι τρεις περιπτώσεις δεν είναι του ίδιου τύπου. Ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν πρέπει να χωρίζουμε τις καταστάσεις.
Ας δούμε το θέμα πιο βαθιά.
Αν κάποιος έλεγε ότι δεν πρέπει να χωρίσουμε την κοινωνία σε πλειοψηφία και σε μειοψηφία τι θα εννοούσε; Ότι δεν πρέπει να βασιστούμε στην δημοκρατία;
Επίσης θα λέγαμε το ίδιο για μια ενισχυμένη πλειοψηφία και για μια μειωμένη μειοψηφία; Σε περίπτωση που θα είχαμε ένα αποτέλεσμα του τύπου 76 % για Α και 24 % για Β θα λέγαμε το ίδιο; Τέλος οι μπολσεβίκοι και οι μενσεβίκοι είναι αυτοί που είχαν την πλειοψηφία και την μειοψηφία.