63175 - Στοιχεία βαρβαρότητας

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Όσοι δεν είχαν αντιμετωπίσει βιωματικά τη βαρβαρότητα και τον δογματισμό ξαφνιάζονται τώρα με τη συμπεριφορά που έχουν μερικοί πάνω στο θέμα του εμβολιασμού. Εκπλήσσονται επίσης με το γεγονός ότι η βαρβαρότητα φωνάζει πάντα για την ελεύθερη έκφραση αλλά πάντα προωθεί τη δική της και όχι όλων. Αυτό κάνουν όλες οι ακραίες ιδεολογίες και οι δογματισμοί. Οι κομμουνιστές, οι ακροδεξιοί και οι θρησκόληπτοι του δογματισμού όταν μιλούν για ελευθερία έκφρασης δεν εννοούν καμία άλλη από τη δική τους. Στην ουσία είναι ριζικά ενάντια της δημοκρατίας και δεν δίνουν καμία σημασία στην έννοια της πλειοψηφίας. Το μόνο που θέλουν είναι να κυριαρχήσει η δική τους άποψη και με κάθε τρόπο ακόμα και βίαια. Έτσι το θέμα του εμβολιασμού είναι πολύ ενδεικτικό της ιδεολογικής συμπεριφοράς. Όσοι είναι ενάντια δεν έχουν κανένα πρόβλημα να φωνάζουν, να χτυπούν, να σπάζουν πράγματα για να επιβάλλουν την άποψή τους με βίαιο τρόπο επειδή δεν δίνουν καμία σημασία στους άλλους αφού ανήκουν σε άλλο χώρο. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι άλλοι. Θέλουν οι ίδιοι να είναι ελεύθεροι, να είναι βάρβαροι δηλαδή να χλευάζουν όσους εμβολιάζονται, να λένε ότι αυτοί μόνο λένε την αλήθεια, να σπάζουν τηλεοπτικούς σταθμούς και να συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους ακόμα κι αν πληρώνονται από όλους τους άλλους.