63198 - Ο τοπικισμός

Ν. Λυγερός

Ο τοπικισμός
παράγει
εκφυλισμό
της έννοιας
του γεωπολιτικού
πυρήνα
και δεν μπορεί
μετά
να γίνει
ούτε γενίκευση
ούτε επέκταση.