63199 - Η γενίκευση

Ν. Λυγερός

Η γενίκευση
της έννοιας
της γενοκτονίας
είναι
θεμελιακά
διαφορετική
από την επέκτασή της
διότι ο πυρήνας
παραμένει
ο ίδιος
στην πρώτη
και διπλασιάζεται
στη δεύτερη.