63200 - Η τριάδα γενοκτονιών

Ν. Λυγερός

Η τριάδα γενοκτονιών
Αρμενίων,
Ασσυρίων
και Ελλήνων
του Πόντου
μπορεί
να γενικευτεί
για να ενσωματώσει
την Θράκη
και την Ιωνία.