63201 - Η συνέχεια

Ν. Λυγερός

Η συνέχεια
του Wilson
του Morgenthau
και του Horton
οδηγεί
στον Lemkin
και στην έννοια
τη θεμελιακή
της γενοκτονίας
ως εργαλείο
Ανθρωπότητας.