63202 - Όλοι έχουν δικαίωμα

Ν. Λυγερός

Όλοι έχουν δικαίωμα
να προστατευτούν
από την πανδημία
όποιοι και να είναι
διότι
δεν υπάρχει
λόγος
να πεθάνουν
ενώ υπάρχει
εμβόλιο
για όλους
που είναι
ελεύθερο.