63203 - Το πρέπον

Ν. Λυγερός

Το πρέπον
δεν είναι
να κάνεις
καλό
μόνο
στους δικούς σου
αλλά
σε όλους
που έχουν
ανάγκη
να προστατευτούν.