63205 - Η ενσωμάτωση

Ν. Λυγερός

Η ενσωμάτωση
ενός γεγονότος
στο σωστό
πλαίσιο
επιτρέπει
την εξήγησή του
εντός
της έξυπνης
ιστορίας.