63207 - Η καταστροφή

Ν. Λυγερός

Η καταστροφή
δεν ήταν
η συνέπεια
της ιδέας
αλλά
η επίπτωση
λανθασμένης
επιλογής
σε στρατηγικό
επίπεδο.