63208 - Οι ελεύθερες

Ν. Λυγερός

Οι ελεύθερες
εικόνες
της Κύπρου
ζουν
ήδη
μέσα
στη μνήμη μας
λόγω
αποστολών
στα ύψη
των κατεχομένων.