63209 - Από σένα

Ν. Λυγερός

Από σένα
εξαρτάται
να δεις
την ελευθερία
στα κατεχόμενα
αφού
με το ύφος σου
αντιλαμβάνεσαι
αυτό
που προσπαθεί
να κρύψει
η βαρβαρότητα.