63214 - Χώσαμε τα πόδια

Ν. Λυγερός

Χώσαμε τα πόδια
μέσα στην άμμο
που είχε φέρει
ο Ροδανός
όταν ξεχείλισε
στις όχθες
της πόλης
και νιώσαμε
τη ζέστη
του ήλιου.