63241 - Το εθνικό θέμα

Ν. Λυγερός

Το εθνικό θέμα
ξεπερνά
κάθε φορά
τα ιδεολογικά
και ειδικά
τα τοπικά
γιατί καμία
μάχη
δεν συγκρίνεται
με πόλεμο
και ειδικά
Ψυχρό.