63244 - Η μακρινή κρίση

Ν. Λυγερός

Η μακρινή κρίση
με μεγάλες χώρες
είχε
άμεσες επιπτώσεις
στην Ελλάδα
λόγω
στάσης
ουδετερότητας
πάνω
στη σκακιέρα
του Ψυχρού
Πολέμου.