63247 - Η ανάγνωση

Ν. Λυγερός

Η ανάγνωση
πάνω
στο goban
εντοπίζει
τη βαρβαρότητα
και την αντιμετωπίζει
με τρόπο
ορθολογικό
και στρατηγικό.