63250 - Με τα πέταλα

Ν. Λυγερός

Με τα πέταλα
ανοιχτά
περίμενε
το λουλούδι
ν’ αγκαλιάσει
τον κόσμο
του μέλλοντος
για να ζήσει
τη μεταχαρά.