63255 - Η 20η Ιουλίου

Ν. Λυγερός

Η 20η Ιουλίου
ήταν η τελευταία
ημέρα
για την παρουσία
των Ελλήνων
αξιωματικών
λόγω
προεδρικής
απόφασης.