63265 - Δες την καινοτομία

Ν. Λυγερός

Δες την καινοτομία
ως συνέχεια της παράδοσης
που δεν ξέχασε
ο λαός της Ιαπωνίας
για να ζήσει εντός
της διάρκειας της Ανθρωπότητας
την πολυκυκλικότητα
που έχει ενσωματωθεί
στους πέντε ολυμπιακούς κύκλους.