63266 - Με την έρευνα

Ν. Λυγερός

Με την έρευνα
την ιστορική
ανακαλύπτεις
στοιχεία
πάνω
στη μεγάλη
σκακιέρα
του κόσμου
που πριν
δεν ήξερες
ότι είχαν σχέση.