63269 - Οι μεγάλες εικόνες

Ν. Λυγερός

Οι μεγάλες εικόνες
δείχνουν
την ουσία
πάνω στο goban
και τη σκακιέρα
γιατί
επιλέγουν
τις υπερδομές
και τα moyo
του αοράτου.