63274 - Ο μικρός μαθητής

Ν. Λυγερός

Ο μικρός μαθητής
ήθελε να μάθει
για το τείχος
του Βερολίνου
κάθε λεπτομέρεια
για να ξέρει
τι έκανε
η βαρβαρότητα
και πώς την αντιμετώπισε
η Ανθρωπότητα
για να ρίξει
τη ντροπή.