63275 - Η Μαθήτρια

Ν. Λυγερός

Η Μαθήτρια
ξεπέρασε
τις δυσκολίες
κάνοντας υπερβάσεις
που φαίνονταν
αδιανόητες αρχικά
λόγω περιβάλλοντος
αλλά τελικά
ήταν μόνο εμπόδια
πριν το κατόρθωμα
της ζωής.