63276 - Η Πολωνία

Ν. Λυγερός

Η Πολωνία
έγινε στόχος
του ναζιστικού
καθεστώτος
γιατί ήταν
παράδειγμα
ρατσισμού
ενάντια των Σλάβων
που θεωρούσαν
οι βάρβαροι
σαν σκλάβους.