63279 - Η βάρβαρη

Ν. Λυγερός

Η βάρβαρη
πράξη T4
είχε στόχο
τη γενοκτονία
όλων
των ανάπηρων
που εντόπιζε
το ναζιστικό
καθεστώς
που δεν ήθελε
να σπαταλήσει
χρήματα.