63280 - Αν μισείς

Ν. Λυγερός

Αν μισείς
ακόμα
τους γιαχοβάδες
και τους μασόνους
κάνεις
το πρώτο στάδιο
της εξόντωσης
των Ναζί
που ήθελα
να τους εξαφανίσουν
μέσω γενοκτονίας.