63281 - Τα στρατόπεδα

Ν. Λυγερός

Τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης
έγιναν γρήγορα
στρατόπεδα
αφανισμού
γι’ αυτό
η σωστή
ανθρώπινη
ορολογία
είναι
στρατόπεδα
γενοκτονίας,