63286 - Δεν υπάρχουν κατεχόμενα

Ν. Λυγερός

Δεν υπάρχουν κατεχόμενα
που παρέμεναν κατεχόμενα
στη μνήμη της Ανθρωπότητας
που δεν απελευθερώθηκαν
άρα το πρώτο θέμα
είναι να μην ξεχάσουμε
ότι είναι κατεχόμενα
και να συνεχίσουμε
τον αγώνα της απελευθέρωσης
για να ολοκληρωθεί
το γεωπολιτικό σχήμα.