63345 - Χάρτης Εισβολής 1974. (Dessin)

Ν. Λυγερός